Autor

Matej Rumanovský (1994) vyštudoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Píše poviedky, romány a blogy.

Viaceré poviedky publikoval v literárnom časopise Romboid, debutoval románom Príbeh nekonečných koncov (Marenčin PT, 2022). V súčasnosti píše ďalší román s pracovným názvom Chopinova platňa.

Je členom umeleckého zoskupenia Cult Creative. Žije a pracuje striedavo v Bratislave a v Podhradí.