Autor

Matej Rumanovský (1994) vyštudoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Píše poviedky, romány a blogy.

Debutoval románom Príbeh nekonečných koncov (Marenčin PT, 2022), v súčasnosti dopisuje ďalší román s pracovným názvom Chopinova platňa.

Je členom umeleckého zoskupenia Cult Creative a aktuálne poverený vedením redakcie literárneho časopisu Romboid. Žije a pracuje striedavo v Bratislave a v Podhradí.

© Daša Šimeková