Matej Rumanovský

Vyštudoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Píše poviedky, romány a blogy. Viaceré poviedky publikoval v literárnom časopise Romboid, debutoval románom Príbeh nekonečných koncov (Marenčin PT, 2022). V súčasnosti píše ďalší román s pracovným názvom Chopinova platňa. Je členom umeleckého zoskupenia Cult Creative. Žije a pracuje striedavo v Bratislave a v Podhradí.