Pán so sieťovkou

Toto je šťastie.

Kráčal som popri lúke s uponáhľaným psíkom na vôdzke, počul som kričiace deti pri hre, no keď som sa za nimi otočil, všimol som si, že som nebol jediný, koho zaujali. Ďaleko odo mňa, avšak v rovnakom smere, kráčal útly starček s bielou sieťovou taškou, ktorý, rovnako ako ja, žasol nad nekonečnou detskou energiou. V sieťovke mal poukladané hríby a najväčší z nich držal v ruke – asi preto, aby sa medzi ostatnými neobil a nepolámal. Na tvári mal široký úsmev, s ktorým prijímal akýkoľvek nový podnet zvonka, ktorým boli najskôr hríby, potom deti a o niekoľko ďalších krokov som ním mal byť ja.

Čím sme boli bližšie, tým sme boli obaja väčšmi presvedčený, že sa musíme dať do reči, no napriek tomu si starček do poslednej chvíle dačo pre seba s úsmevom mrmlal. Kým sme sa stretli, ešte raz sa obzrel na kričiace deti, možno preto, aby naše stretnutie pôsobilo spontánnejšie, a potom sa mi prihovoril. Opýtal sa ma, či som ten nový Trenčan v dedine (na týchto miestach sa chýry šíria naozaj rýchlo), na čo som s údivom prikývol a zamyslel som sa, ako by som mohol v rozhovore pokračovať. No nemusel som, starček ho mal už vopred pripravený (alebo bol skrátka spontánnejší než ja).

„Moja žena je tiež Trenčanka,“ povedal a vtedy som už vedel, že aj keď bude rozhovor fádny a bez veľkolepej pointy, stále bude (na rozdiel od mnohých iných) aspoň príjemný. Starček mi priblížil, že žena bývala kedysi pri Kauflande, čo je úplne opačná časť, z ktorej som pochádzal ja, teda som ju zrejme nikdy nestretol ani ju nepoznám. Navyše: má už po sedemdesiatke. Po mnohých ďalších opisoch mi nakoniec povedal aj jej meno. Naozaj som ju nepoznal.

Rozhovor sme zanedlho ukončili tým, že sme si dali navzájom pozdravovať svoje ženy a potom sa naše cesty rozišli. Ja som kráčal ďalej popri lúke a starček namieril do neďalekého lesa. Zjavne tam ešte zostali hríby, ktoré mal nájsť.

(PS: Po rozhovore s mojou mamou, ktorej som spomenul meno starčekovej ženy, sme nakoniec dospeli k tomu, že ju staršie generácie našej rodiny nielenže poznali, ale bola dokonca ich, a teda i mojou, vzdialenou príbuznou.)

Pridaj komentár