Strieľanie na holubov

Tento bude o susedských vzťahoch.

Po asi tridsiatich rokoch korektných susedských vzťahov (hovorme im tak), sa udiala vec, ktorá azda tkvie v onom nútenom tichu meniacom sa u nás už spravidla na zatrpknutý hurhaj.

Dve záhrady oddelené drôteným plotom a zaradom nastavanými tujami skrývali pred sebou obrazy oboch strán a vzduchom sa šírili iba hlasy prítomných postáv. Na jednej strane bola skupinka ľudí – postarší manželský pár a ich priateľ – na strane druhej stál sám sused, načúvajúci a čakajúci na vhodnú príležitosť vmiesiť sa do cudzieho rozhovoru.

Netrvalo to dlho. Rozhovor skupinky ľudí nebol ani tak podstatný, pretože reakcia z druhej strany bola od neho akoby odtrhnutá, nezávislá. Z ničoho nič sa spoza plota ozvala slovná urážka na priateľa tohto páru, vďaka čomu sa dialóg (hovorme mu tak) rozšíril o ďalšieho člena. Manžel sa svojho priateľa zastal a od suseda čakal vysvetlenie, ospravedlnenie.

Neprišlo. A tak to chvíľu pokračovalo ďalej, až kým sused na svoju obranu nevyhŕkol vetu, ktorá ho v tomto obraze zvečnila: „A tvoja Jana strieľa na holubov a hádže nám ich za plot. Troch som musel hodiť do koša!“ Jana bola manželka. Hneď potom nasledovala nepodstatná prekáračka a skončilo to – skupinka ľudí aj osamotený sused sa pobrali do svojich domovov.

Na druhý deň sa jeden sused s druhým stretli na ulici pred bránkami, kde si mali onú udalosť vysvetliť a tým možno prinavrátiť pre obe strany výhodnú „korektnosť.“ Čo je to však korektnosť? A možno ju vniesť do fabulácií a právd, ktorým pošramotená ľudská myseľ tak urputne verí?

Osamotený sused si bol dobre vedomý toho, čo povedal, ten príbeh predsa stvoril, ako stvoril Boh Evu z Adamovho rebra. „Síce som ju nevidel, ale počul som, ako strieľa!” vyhlásil. Nato manžel, s úprimnou snahou prinavrátiť debatu do stavu, kedy ešte stále zostáva debatou, oponoval, že je to absurdné. Odpoveď suseda bola nekompromisná a svojou veľkosťou napokon zvečnila nielen jeho, ale nás všetkých Slovákov:

„Nechaj to tak…“

(Ďakujem za námet môjmu strýkovi Jurovi)

Text pôvodne vyšiel na mojom blogu Denníka N.

Pridaj komentár