Poviedka v Romboide 9-10/2020

Poviedku s názvom Večerné rozjímanie nad osudom prózy si môžete prečítať tu.

„Ide o podrobný popis rozprávačovho dňa, na naštartovanie mysle tu slúži jóga a jej techniky, fakt,  že sedí doma a nepracuje odôvodňuje rozprávač tým, že to považuje za istú formu protestu proti zvyšovaniu HDP, podrobný a opakujúci sa obrad čajového obradu má zaujímavý intertextuálny presah, výborne sa tu pracuje s presahmi diel Poa, Kafku a Slobodu v zmysle ‚museli najskôr zomrieť, aby ľudia dostali ROZUM‘, rovnako zaujímavá je i alúzia pri Kafkovej Premene a Procese, a nie je to len demonštrovanie autorovej či rozprávačovej erudície.“
– Anton Baláž, spisovateľ a publicista

Pridaj komentár