Poviedka v Romboide 4-5/2020

Poviedku s názvom Všedné dni si môžete prečítať tu.

Spisovateľ a publicista Anton Baláž o nej napísal: 
„Všedné dni ako detailný popis rozprávačovho dňa, jeho jednotlivé fázy od ranného vstávania, varenia čaju ap. mi pripomínajú novorománovú techniku, ktorú sa v slovenskej próze snažil presadiť Peter Jaroš v románe Zdesenie, popis fyziologických procesov, ktoré sú súčasťou rozprávačovo dňa mi zasa oživuje niektoré časti Mitanových poviedok, čo mi pri ich čítaní a diskusii s ich autorom dosť prekážalo. Ale chápem aj tu autorovu snahu o postihnutie celej „totality“ dňa. Text je obohatený minipríbehom, ktorý sa odohráva v okne protiľahlého bytu, prerušuje a oživuje monologický prúd rozprávania a popis toho, čo sa za oknom deje je presný a vtipný. Ukazuje autorovu schopnosť pracovať aj s príbehom. Vtipná je v závere poviedky obhajoba vulgárnych výrazov pomenovaní analýzou konštatovania: „Osral ma vták“. Pripomenulo mi to Tomyho Janovica s jeho výrokmi na tému: Slovenčina je presná.“

Pridaj komentár